Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

 • 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1. Naše obchodní jméno je Beskydsky bioklubik, vlastníkem je Adam Možný, DiS., IČ : 75532557, se sídlem Nětčice,
  76802 Zdounky
  . Spojení na nás hledejte v sekci „kontakt".
 • 1.2. Vlastníme a provozujeme internetovou stránku www.beskydskybioklubik.cz (dále jen „stránka")
 • 1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím ovoce, zeleninu a další zboží v internetovém obchodě www.beskydskybioklubik.cz spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
 • 1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • 1.5. Pokud tyto VOP změníme, upozorníme Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.
 • 2. Objednání zboží
 • 2.1 V našem eobchodě si pořizujete tzv. "bedýnku". Bedýnka je souhrn ovoce, zeleniny a dalšího zboží, který se mění každý týden. Předmětem samostatného balení, dodání a fakturace je celá bedýnka.
 • 2.2. Vyberte zboží z nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu (včetně ceny za doručení zboží - cena viz bod 4.6.) a případně ji opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.
 • 2.3. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího emailovou zprávu potvrzující její přijetí.
 • 3. Nedosažitelnost zboží
 • 3.1. Naše zboží tedy "bedýnky" jsou limitovány naší urodou. Zboží je tedy dostupné od začátku sklizně do vyprodání zásob. O stavu vyprodání zásob rozhoduje majitelka, pokud taková okolnost nastane, budete o ní informováni telefonicky nebo emailem či jinak. V tomto případě máte právo na vrácení zbývajicích penez z Vaší zálohové platby předem. 
 • 4. Cena zboží
 • 4.1. U každého zboží je vždy uvedena cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (kg, g, litr, svazek, ks). Cena za dopravné je v objednávce uvedena podle místa dovozu. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.
 • 4.2. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.
 • 4.3. Kupní cena je splatná v den rozvozu, a to v hotovosti či skrze nabité konto (zálohová platba předem) při platbě bankovním převodem musí být uhrazena min.24 hod před plánovaným dodáním (pokyny k platbě s číslem účtu a variabilním symbolem obdrží zákazník po odeslání objednávky na svou emailovou adresu) .
 • 4.4. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, event. dopravného. Tento doklad nakupující obdrží jako čtvrtletní souhrn svých nákupů, tedy každé 3 měsíce od začátku prodeje.
 • 4.5. Jste-li nový zákazník, musíte si koupit 2 ks plastových skládacích bedýnek přes náš e-obchod nebo si pořídit stejný typ plastové bedýnky. Zboží dodáváme pouze v těchto bedýnkách. Jste-li již dlouhodobý zákazník, který si koupil plastové skládací bedýnky, budou nadále využívány i tyto.
 • 4.6. V rekapitulaci Vaší objednávky vidíte jen přibližnou cenu. Ta se může změnit v závislosti na konkrétní váze plodin, které Vám dodáme, dostupnosti Vámi objednaného zboží a s ohledem na zakoupení plastové bedýnky. Konečnou cenu se tak dozvíte, na vyžádání, po předání zboží.
 • 5. Dodání zboží
 • 5.1. Zboží je dodáváno v pravidelném intervalu pouze na předem definovaná odběrová místa na stránce v sekci "naše odběrová místa" nebo na konkrétní adresy ve Frýdku-Místku a nebo předáno ze dvora.
 • 5.2. V případě osobního odběru bedýnek je zákazník povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený.
 • 5.3. Pokud si zákazník nemůže převzít zboží, musí bedýnku odhlásit na emailové adrese: beskydskybioklubik@gmail.com minimálně 4 dny před plánovaným dodáním. V případě nevyzvednutí zboží do 24hod. beskydsky bioklubik přestáva nést odpovědnost za kvalitu zboží.
 • 5.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, event. neúspěšným pokusem o předání zboží, nejste-li v čase doručení přítomen/a event. v případně neoprávněného odmítnutí převzetí. Od bodu neúspěšného předání zboží začíná lhůta garance kvality, pak již nebude uplatnitelná.
 • 5.4. Činíme veškerá opatření, aby Vám zboží bylo doručeno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické či přírodní překážky, které mohou čas dodání ohrozit. V takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat a operativně řešit možnosti doručení.
 • 6. Platba za zboží
 • 6.1. Za zboží je možno platit buď hotově při převzetí anebo z přednabitého konta (kreditem z bankovního převodu).
 • 6.2. Konto je možno dobít minimální částkou 1.100 Kč anebo jejím násobkem, a to bankovním převodem na učet prodávajicího nebo platbou v hotovosti.
 • 6.3. Při platbě převodem může uživatel využít platby z konta již od chvíle vystavení zálohové faktury. Zálohová faktura má splatnost 2 pracovní dny.
 • 6.4. Po provedení objednávky, která probíhá 3 dny před plánovaným pravidelným dodáním, je konto sníženo o předběžnou cenu objednávky, která se aktualizuje když jsou známy veškeré hmotnosti zboží, nedodané zboží atd. Zůstatek vložený na konto je vratný, jeho navrácení proběhne převodem do 15 pracovních dnů od žádosti o navrácení.
 • 7. Záruka 100% kvality a vady zboží
 • 7.1. Bude-li v dodávce některé zboží chybět nebo bude poškozené, pošlete nám mailovou či telefonickou zprávu do 24 hodin od převzetí zboží spolu s popisem a fotodokumentací dané vady.
 • 7.2. Uznané reklamace vyřizujeme kompenzací v následující dodávce, vrácením peněz na účet anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.
 • 8. Odstoupení od smlouvy
 • 8.1. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.
 • 8.2. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen konat následovně: najít kupujícího, který odkoupí jeho zboží nebo uhradit 100% ceny objednávky do 14 dní od data plánovaného doručení (při placení příští objednávky hotově či převodem na účet Vladěna Krsičková).
 • 9. Registrace na stránkách
 • 9.1. Je-li Vám 18 let, můžete se na našich stránkách registrovat. Při registraci uvádějte pravdivé a úplné informace a udržujte je aktuální.
 • 9.2. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou přístupné pouze Vám, udržujte je v tajnosti a chraňte před zneužitím (např. se odhlaste, pokud objednáváte z cizího počítače). Jste odpovědní za užití Vašeho jména a hesla na stránkách, zejména za objednání zboží z Vašeho přístupu.
 • 9.3. Zapomenete-li heslo, na vyzvání Vám jej vyresetujeme a pošleme nové na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jméno ani heslo nesdělujeme telefonem ani neposíláme na jinou emailovou adresu než zaregistrovanou.
 • 9.4. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci.
 • 10. Internetové spojení
 • 10.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.
 • 10.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.
 • 11. Informace na stránkách
 • 11.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o zboží, zejména název, cenu a prodávané množství zboží. Dále uvádíme popis charakteru či použití zboží, který Vám usnadní a přiblíží přípravu a konzumaci potraviny. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají jakoukoliv naši odpovědnost za Vaše nakládání se zbožím.
 • 11.2. Objevíte-li jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vědět, abychom je napravili. Rovněž uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům.
 • 12. Ochrana duševního vlastnictví
 • 12.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Vladěny Krsičkové a nesmí být užívána v nejširším významu bez jejího přechozího písemného souhlasu.
 • 12.2. Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu Vladěny Krsičkové.
 • 13. Ochrana osobní údajů
 • 13.1. Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu za účelem dokončení a zpracování internetového obchodu, zjištění zpětné vazby zákazníků a informování zákazníků o aktuální sezonní nabídce. V nezbytném rozsahu je také sdělujeme obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).
 • 13.2. Kupující vyslovuje svůj souhlas se zasíláním pravidelného emailového zpravodaje se sezonní nabídkou, aktuálními recepty a dalšími informacemi, který zasíláme s ohledem na povahu našeho obchodu, tj. neustále se měnící nabídku. Každý kupující má možnost se od něj odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části tohoto emailu.
 • 13.3. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.
 • 13.4. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 14. Závěrečná ustanovení
 • 14.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
 • 14.2. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.